ZASTANAWIAJĄCA POPULARNOŚĆ

Zastanawiająca popularność przeróżnych książek kulinarnych, nie mających często wiele wspólnego z realiami naszego życia, pozwala przypuszczać, że przestają one pełnić rolę wyłącznie po­radników, stając się stopniowo zwykłymi „książkami do czytania”. Ten stan rzeczy ośmiela mnie, by przepisy kulinarne rejonu nad­bałtyckiego osadzić w nieco szerszym, niż to się zwykło czynić, kontekście historycznym i geograficznym. Termin „Europa Bałtycka”, coraz częściej pojawiający się w słow­nikach uczonych i dyplomatów, oznaczał w przeszłości północne peryferie prawdziwej Europy, którym nie warto było poświę­cać zbytniej uwagi. Stanowisko takie uformowane zostało w cza­sach bardzo odległych.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!