ZASADNICZE POŻYWIENIE

Zasa­dnicze pożywienie stanowił chleb oraz suszone lub wędzone mię­so i ryby. Jarzyny jadano w małych ilościach, przede wszystkim strączkowe, ale również kapustę i rzepę. Wśród tłuszczów prze­ważało solone masło. Warunki życia chłopów szwedzkich różniły się bardzo od tych, któ­re znamy z naszej historii. Tylko część ludności mieszkała w zwar­tych osadach, znacznie bardziej charakterystyczne były samo­dzielne gospodarstwa, a właściwie dwory chłopskie, oddalone od sąsiadów, zagubione w lasach. W dworach tych mieszkały razem 2-3 generacje, tworząc gospodarstwa niemal całkowicie samowy­starczalne, nie uzależnione nawet od pracy najemnej. Kupowano przede wszystkim sól, chmiel i żelazo. Resztę niezbędnych pro­duktów rodziła ziemia i ofiarowywały je w obfitości lasy i wody.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone