WARUNKI NATURALNE

Warunki naturalne tego kraju wyznaczają dwa główne czynniki: dostęp do morza oraz fakt, że pod uprawy rolne można było wyko­rzystać ponad 70% powierzchni kraju. Dania zajmuje niewielki ob­szar, nieco ponad 42 tysiące km2, podstawą jej terytorium jest Pół­wysep Jutlandzki i ok. 480 przyległych wysp, z których tylko 100 jest zamieszkanych. Jedyna granica lądowa – długości zaledwie 67,6 km – dzieli ją z RFN. Podstawą gospodarki jest rolnictwo; 80% wartości produkcji rolnej dostarcza hodowla bydła typu mlecznego, trzody chlewnej i dro­biu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone