W PAŃSTWACH SKANDYNAWSKICH

W państwach skandynawskich uprzywilejowane przez naturę były więc rejony nadbałtyckie, o łagodniejszym klimacie i dłuższym okresie wege­tacji roślin; z podobnych względów państwa leżące na południo­wym wybrzeżu tego morza korzystniejsze do zagospodarowania tereny znajdowały w głębi swych terytoriów. Z tego też względu, tam, gdzie w książce mówi się o kuchni polskiej, rosyjskiej, niemie­ckiej i litewskiej, oznacza to jedynie północne, regionalne specjal­ności tych kuchni, bynajmniej nie charakterystyczne dla całego ob­szaru Polski, Rosyjskiej lub Litewskiej SRR czy też obu państw niemieckich. W przypadku państw skandynawskich południe wy­wiera na życie każdego kraju wpływ tak silny, że podobne rozgrani­czenie nie miałoby większego sensu, toteż przedstawione tu „wi­zytówki kulinarne” można traktować jako istotnie reprezentatywne dla poszczególnych kuchni narodowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone