POD WPŁYWEM

Zanim człowiek zaczął kształtować, później zniekształcać i wresz­cie unicestwiać, otaczające go środowisko naturalne, znajdował się pod przemożnym wpływem czynników, wobec których – działa­jąc w określonym miejscu i czasie – był bezbronny. One to, a zwła­szcza klimat, ukształtowanie terenu i otaczający świat roślin i zwie­rząt, decydowały O szansie i tempie rozwoju materialnych warun­ków bytu ludzkiego. Z tych to właśnie względów ludy zasiedlające pobrzeża Bałtyku znacznie później włączyły się. do europejskiej wspólnoty kulturowej niż było to możliwe w bardziej przyjaznym kli­macie śródziemnomorskim.

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!