OSIĄGNIĘTY POZIOM

Drwi mąż uczony z tych bajań, nie wierzy w nie, ale czy inni także . skłonni byli do takiego chwalebnego krytycyzmu? Wsłuchajmy się ‚ we współczesne „mity i legendy”, mówiące o łatwym życiu za Bał­tykiem. Jak chętnie przyjmowane są opowieści o ludziach, którym to – jak głoszą bajarze – smakowite gołąbki same wpadają do gąb, jaśniejących dostatkiem i tłustością. Kraje Europy bałtyckiej osiągnęły swój obecny poziom, startując z różnych pozycji. Inną przebyły drogę historyczną, gospodarowa­ły w odmiennych warunkach środowiskowych, które – rozpatrywa­ne! z punktu widzenia potrzeb rolnictwa – stwarzały szanse najin­tensywniejszego spodarowania południowym obszarom po­szczególnych krajów po tej i tamtej stronie Bałtyku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone