OKNO NA ŚWIAT

Przywykło się mówić, że morze stanowi dla krajów nad nim położo­nych „okno na świat”, które ułatwia wzajemne kontakty, wymianę dóbr materialnych i duchowych, przepływ informacji. Przy takich okazjach formułuje się niekiedy obawy, że takie szerokie otwarcie na świat sprzyjać może niepożądanemu ujednoliceniu kultur. Te­mat, którym uwagę Czytelników pozwalam sobie zaprzątać, nie dostarcza argumentów na poparcie takiej tezy. Przeciwnie: od­nieść można wrażenie, że świadomość niejednolitości świata, od­mienności obyczajów różnych jego ludów, sprzyjała tendencjom, aby własnemu życiu nadać kształt odrębny, którego swojskie for­my, zharmonizowane z naturą, wyznaczałyby nieomylnie to jedy­ne, dziedziczone po ojcach, miejsce na ziemi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone