KUCHNIA FIŃSKA

Finlandia to najbardziej na północ wysunięty kraj rolniczy. Obszar jej jest bardzo zróżnicowany klimatycznie: w południowo-zachod- niej części kraju zima jest o 2,5 miesiąca krótsza, a średnia tempe­ratura lutego o 8° wyższa niż w północnej Laponii.Kraj ten – zamieszkany pierwotnie przez Lapończyków i Finów – zóstał w połowie XII wieku podbity przez Szwedów, od roku 1284 stanowił wielkie księstwo, wchodzące w skład państwa szwedzkie­go, a szlachta fińska została zrównana w prawach ze szwedzką. W wyniku wojen szwedzko-rosyjskich (XVI-XVII w.) Rosja uzysku­je znaczną część terytorium kraju, a po wojnach napoleońskich cała Finlandia, jako wielkie księstwo, egzystuje w ramach impe­rium rosyjskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone