BARDZO DOBRY WYNIK

Bardzo dobry wynik tej wspólnej nauki—dodała pani S. – chło­pcy stają się już dziś matkom wielką pomocą, a później będą mogli nieraz wyręczyć żony i w razie choroby kobiety – gospodarstwo domowe nie poniesie szkody. W tej kuchni nasz Zwią­zek Kobiecy urządza także dla kobiet z ludu naukę gotowania. Kursy te bywają bardzo licznie uczęszczane i przynoszą niemal sala ogromna, a w niej ze dwadzieścia kuchenek ch rzędami w środku sali. Przy każdej kuchence gotuje czworo dzieci. Łatwiej byłoby ugotować obiad w kilku wielkich kotłach, ale wtedy nauka chybiła by celu, bo wszakże chodzi o to, aby zdobytą wiedzę można później zastosować w małym gospo­darstwie domowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie, mam na imię Maksymilian i serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów 🙂 Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił czytając moją twórczość!
© Wszelkie prawa zastrzeżone